Länkar

Tyréns

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Våra medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.

Ramböll

Ramböll är en av Nordens ledande samhällsbyggare och erbjuder helhetslösningar inom marknadsområdena byggnader, transport, miljö, vatten, energi, olja & gas och management consulting.

Geocenter

Geotech

Ingenjörsfirman Geotech AB grundades 1970 av Peter Örtendahl med kompanjoner, med visionen att underlätta det hårda arbetet i fält och för att sprida mer noggranna metoder för geoteknisk undersökning.

Envi

Environmental Mechanics AB producerar helt digitala system för borrdatainsamling och toppmoderna sonder för markundersökningar.